top of page
Laminitis.PNG

Case 2

Ruin

Leeftijd

Onbekend

Diagnose 

Behandeling

miHealth

Infoceuticals

STORY

Bij deze ruin werd door de dierenarts laminitis vastgesteld. Er werd geopteerd voor een behandeling met miHealth, in combinatie met infoceuticals.

Voor behandeling miHealth

Na behandeling miHealth
bottom of page