top of page
vde-vie-winner.jpg

Case 1

Ruin

Leeftijd

21 jaar

Diagnose 

Behandeling

miHealth

STORY

Bij deze ruin werd door de dierenarts laminitis vastgesteld. Er werd geopteerd voor een behandeling met miHealth, in combinatie met infoceuticals.

Voor behandeling miHealth

Na behandeling miHealth
bottom of page